Giấy decal chuyển nhiệt 1 tem 100x90mm, khổ 104mm, dài 50m

100.000 85.000

Giấy decal chuyển nhiệt 1 hàng 1 tem, cỡ tem 100mm x 90mm (100x90mm), khổ giấy rộng 104mm, cuộn dài 50m(538 tem/cuộn) in tem nhãn mã vạch.

Nhà Sản Xuất

Fasson